Array
 

Історія

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології" (УАПДС) була створена у вересні 2007 року.

 

На установчих зборах, які проходили в рамках міжнародної науково-практичної конференції „Стоматологічне здоров’я – дітям України”, президентом УАПДС було одностайно обрано доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Хоменко Ларису Олександрівну. В цьому ж році УАПДС отримала свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України та Шевченківській районній державній адміністрації м. Києва, було затверджено логотип асоціації.


23 квітня 2007 року Асоціацією було отримано реєстраційне свідоцтво Міністерства юстицій України.


У 2009 році УАПДС стала членом Міжнародної асоціації дитячої стоматології (IAPD).


Метою діяльності УАПДС є сприяння розвитку, вдосконаленню і зміцненню профілактичної та дитячої стоматології в Україні; захист спільних інтересів своїх членів.


Завдання та напрямки діяльності УАПДС:


1. Участь у визначенні шляхів розвитку стоматології в Україні, створенні нормативної бази галузі, фахових державних та регіональних програм профілактики;


2. Удосконалення організації профілактичної та дитячої стоматологічної служби, запровадження нових високоефективних методів профілактики, моделей організації надання фахової допомоги дитячому населенню;


3. Вивчення та запровадження новітніх досягнень стоматологічної науки у практичну діяльність лікувальних закладів України;


4. Проведення аналізу та оцінки методів профілактики, діагностики та лікування дітей та дорослих; розробка рекомендацій щодо їх практичного використання; сприяння організації та фінансуванню фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем профілактики та дитячої стоматології;


5. Проведення громадської експертизи стоматологічного устаткування, інструментарію, що випускається та надходить до України та здійснення громадського висновку про доцільність розробки та виробництва нових матеріалів та лікувально-профілактичних засобів для потреб профілактичної та дитячої стоматології;


6. Розробка критеріїв по здійсненню процедур акредитації, ліцензування, атестації для акредитаційних, ліцензійних та кваліфікаційних комісій, створених у встановленому законом порядку, відповідно до законодавства за безпосередньої участі Асоціації;


7. Підвищення фахової компетентності дитячих лікарів-стоматологів та гігієністів шляхом безперервного навчання.